Zaloguj

 

W bieżącym roku szkolnym nasza placówka po raz kolejny przystąpiła do III edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”. Projekt został objęty honorowym patronatem: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacyjnego „Bliżej Przedszkola”, Wydawnictwa Edukacyjnego MAC, Telewizji Łódzkiej, Telewizji Aleksandrowski Kurier oraz Zespołu ludowego „Rokiczanka”. 

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Działania projektowe to okazja, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem, a także wzmacniać więzi i integrować placówki oświatowe z terenu całej Polski i Kresów.


Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkami polityki oświatowej MEN.

Top
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Więcej szczegółów…