Zaloguj

Kampania społeczna pod nazwą „Cała Polska czyta dzieciom” to ogólnopolska akcja zapoczątkowana w czerwcu 2001r. przez Fundację „ABCXXI” mająca na celu popularyzację codziennego czytania dzieciom oraz wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego.

Nasze przedszkole cyklicznie bierze udział w tej akcji, poprzez którą zachęcamy rodziców, wychowawców i innych dorosłych, do codziennego, co najmniej 20-minutowego czytania dzieciom. Jednocześnie poprzez kampanię przypomina się o potrzebie kontrolowania ilości i jakości programów telewizyjnych oraz gier komputerowych, które w życiu przeciętnego współczesnego dziecka zajmują więcej czasu niż zabawa.

W przedszkolu zadania kampanii realizowane są poprzez:

1.Codzienne głośne czytanie dzieciom wybranych bajek, baśni i opowiadań.

2.Zapoznanie dzieci z utworami i twórczością bajkopisarzy.

3.Budzenie zaciekawienia książką poprzez ciekawe zabawy literacko-teatralne .

4.Organizowanie wycieczek do instytucji biblioteki oraz spotkań z autorami tekstów literackich.

5. Tworzenie atrakcyjnych kącików czytelniczych z książkami w sali przedszkolnej.

6. Funkcjonowanie mini biblioteczki dla przedszkolaków pod hasłem ”Wędrująca książka”.

7.Udział w doraźnych akcjach związanych z popularyzacją czytania („Dzień Głośnego Czytania”, „Jak nie czytam, jak czytam-bicie rekordu w czytaniu”).

8.Zapraszanie rodziców do czynnego i aktywnego udziału w naszej akcji na terenie placówki.

Top
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Więcej szczegółów…